Koodit - Elder Scrolls 3: Morrowind
Numero A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tulosta Tulostusystävällinen versio
pdf Lataa pdf-muodossa

Huom: Ellei toisin mainittu, kaikki huijauskoodit ovat pelin kokoversioon.
Elder Scrolls 3: Morrowind
[§] päästäksesi konsoliin, kirjoita player->[koodi] ja paina [Enter]. player->[koodi] tekstissä [koodi] korvataan haluamallasi koodilla.
setlevel [numero]Pääset haluamallesi tasolle
setfatigue [numero]Asettaa max. väsymyksen
setmagicka [numero]Asettaa max. magic-arvon
sethealth [numero]Asettaa pelaajan terveyden
set[ability tai skill] [numero]Nostaa haluamasi kyvyn tai taidon haluamallesi tasolle
setendurance [numero]Asettaa endurancen haluamaksesi
setagility [numero]Asettaa agilityn haluamaksesi
setwillpower [numero]Asettaa willpowerin haluamaksesi
setintelligence [numero]Asettaa intelligencen haluamaksesi
setstrength [numero]Asettaa strenghtin haluamaksesi
additem gold_100 [numero]Antaa haluamasi määrän kultaa
additem [esineen nimi] [määrä]Antaa haluamasi määrän tiettyä esinettä
fillmapNäyttää kaikki kaupungit kartalla
fixmeHyödyllinen jos jäät jumiin, siirtää sinut 128 yksikköä satunnaiseen suuntaan
getfactionreaction [faction ID faction ID]Näyttää tietyn ryhmän reaktiot, kun se kohtaa toisen ryhmän
setflying 1Voit lentää
setsuperjump 1Korkeat hypyt
setwaterwalking 1Voit kävellä veden päällä
setwaterbreathing 1Voit hengittää vettä
setspeed [numero]Asettaa nopeutesi
showvars tai svNäyttää muuttujat
stopcelltest tai sctStop cell test
toggleai tai taTekoäly päälle/pois
toggleborders tai tbRajat päälle/pois
togglefogofwar tai tfowFog of War päälle/pois
togglegodmode tai tgmKuolemattomuus päälle/pois
tlValot päälle/pois
addspell [taian nimi]Saat haluamasi taian
pcjoinfaction [faction name]Voit liittyä haluamaasi ryhmään
payfinethief Poistaa päästäsi maksettavan palkkion; palkkamurhaajat eivät jahtaa sinua
setmercantile [numero]Asettaa mercantle taidoksi [numero]
setsneak [numero]Asettaa sneak taidoksi [numero]
setacrobatics [numero]Asettaa acrobatics taidoksi [numero]
setlightarmor [numero]Asettaa light armor taidoksi [numero]
setmediumarmor [numero]Asettaa medium armor taidoksi [numero]
setshortblade [numero]Asettaa short blade taidoksi [numero]
setalchemy [numero]Asettaa alchemy taidoksi [numero]
setalteration [numero]Asettaa alteration taidoksi [numero]
setarmorbonus [numero]Asettaa armor bonus taidoksi [numero]
setarmorer [numero]Asettaa armorer taidoksi [numero]
setathletics [numero]Asettaa athletics taidoksi [numero]
setattackbonus [numero]Asettaa haluamasi attack bonuksen
setaxe [numero]Asettaa axe taidoksi [numero]
setblock [numero]Asettaa blocking taidoksi [numero]
setbluntweapon [numero]Asettaa blunt weapon taidoksi [numero]
setchameleon [numero]Asettaa chameleon taidoksi [numero]
setconjuration [numero]Asettaa conjuration taidoksi [numero]
setdefendbonus [numero]Asettaa defend bonus taidoksi [numero]
setdestruction [numero]Asettaa destruction taidoksi [numero]
setenchant [numero]Asettaa enchant taidoksi [numero]
sethandtohand [numero]Asettaa hand-to-hand taidoksi [numero]
setheavyarmor [numero]Asettaa heavy armor taidoksi [numero]
setillusion [numero]Asettaa illusion taidoksi [numero]
setlongblade [numero]Asettaa long blade taidoksi [numero]
setluck [numero]Asettaa onneksi [numero]
setmagicka [numero]Asettaa magicka tasoksi [numero]
setmarksman [numero]Asettaa marksman taidoksi [numero]
setmysticism [numero]Asettaa mysticism taidoksi [numero]
setreputation [numero]Asettaa maineeksi [numero]
setresistblight [numero]Asettaa resist bligth taidoksi [numero]
setresistcorprus [numero]Asettaa resist corprus taidoksi [numero]
setresistdisease [numero]Asettaa resist disease taidoksi [numero]
setresistfire [numero]Asettaa resist fire taidoksi [numero]
setresistfrost [numero]Asettaa resist frost taidoksi [numero]
setresistmagicka [numero]Asettaa resist magicka taidoksi [numero]
setresistnormalweapons [numero]Asettaa resist normal weapons taidoksi [numero]
setresistparalysis[numero]Asettaa resist paralysis taidoksi [numero]
setresistpoison [numero]Asettaa resist poison taidoksi [numero]
setresistshock [numero]Asettaa resist shock taidoksi [numero]
setrestoration [numero]Asettaa restoration taidoksi [numero]
setsecurity [numero]Asettaa security taidoksi [numero]
setspear [numero]Asettaa spear taidoksi [numero]
setspeechcraft [numero]Asettaa speechcraft taidoksi [numero]
setunarmored [numero]Asettaa unarmored taidoksi [numero]
Gratis Ordbok